Tags Bộ thí nghiệm sóng âm

Tag: bộ thí nghiệm sóng âm

Giao thoa sóng

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 7. Tiết 14. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị giao thoa...

Khả năng phản xạ âm của vật liệu

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu So sánh khả năng phản xạ...