Tags Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng

Tag: bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng

Rơi tự do và khối lượng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh rằng sự rơi tự...