Tags Bộ thí nghiệm addestation

Tag: Bộ thí nghiệm addestation

Phương pháp đường chuẩn sử dụng máy đo màu để xác...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch chất tuân theo định luật Lambert-Beer với nồng độ từ nhỏ B. Dụng cụ Thiết bị aMixer...

Khảo sát mạch điện RLC nối tiếp

Vị trí: Vật lý 12. Học kì I. Tuần 12. Tiết 25. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Mạch điện chỉnh lưu nửa chu kì

A. Mục đích Nắm được cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều sử dụng diode. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA - 2...

Quy tắc bàn tay trái

Vị trí: Vật lý 11. Học kì II. Tuần 2. Tiết 38. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm điện

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm điện addestation dùng để khảo sát các thí nghiệm về điện một chiều, xoay chiều...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm ánh sáng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm ánh sáng addestation dùng để khảo sát các thí nghiệm về ánh sáng; sự truyền...

Bộ thí nghiệm Addestation:Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng addestation dùng để khảo sát định luật bảo toàn cơ năng,...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm addestation dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như: ...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm Addestation:Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp được sử dụng để theo dõi sự thay đổi...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm cơ học – động...

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm Addestation: cơ học - động lực học được sử dụng để kiểm chứng các định...