Tags Bộ Giáo Dục

Tag: Bộ Giáo Dục

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo...

Số ký hiệu 17/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 01/11/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ...

Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra...

Số ký hiệu 3816/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/10/2019 Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

  Số ký hiệu 05/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 05/04/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cơ quan...

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết...

Số ký hiệu 16/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 04/10/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cơ quan...

Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020

Số ký hiệu 4546/BGDĐT-VP Ngày ban hành 04/10/2019 Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào...

Công văn về việc gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến...

Số ký hiệu 3345/BGDĐT-PC Ngày ban hành 05/08/2019 Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn...