Tags Bộ Giáo Dục

Tag: Bộ Giáo Dục

Bộ GDĐT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong...

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các sở GDĐT, các cơ sơ giáo dục đại học,...

Văn bản Về việc báo cáo đánh giá tác động, thiệt...

Số ký hiệu 1293/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 15/04/2020 Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ...

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ...

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy...

Số ký hiệu 08/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành 23/03/2020 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và...

Bộ GDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung...

Văn bản về việc nghiệm túc thực hiện các quy định...

  Số ký hiệu 757/BGDĐT-VP Ngày ban hành 10/03/2020 Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Chánh Văn...

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng...

Số ký hiệu 133/ KH-BGDĐT Ngày ban hành 05/03/2020 Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục phổ thông Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào...

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo...

Số ký hiệu 17/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 01/11/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ...

Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra...

Số ký hiệu 3816/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/10/2019 Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

  Số ký hiệu 05/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 05/04/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cơ quan...