Tags ánh sáng

Tag: ánh sáng

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm ánh sáng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm ánh sáng addestation dùng để khảo sát các thí nghiệm về ánh sáng; sự truyền...