Tags ánh sáng

Tag: ánh sáng

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Bộ thí nghiệm ánh sáng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm dùng để khảo sát các thí nghiệm về ánh sáng; sự truyền thẳng của ánh...