Sự điện li

0
2629

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học.

Video tham khảo có thể xem tại đây.

A. Lý thuyết

Ta xét quá trình tương tác giữa phân tử nước và phân tử các chất điện li dẫn đến sự phân li của các chất này trong nước:

  • Phân tử H2O là phân tử có cực, liên kết O – H trong H2O  là liên kết cộng hóa trị phân cực, cặp e dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích âm, còn ở hidro có dư điện tích dương.
  • Khi hòa tan chất điện li vào nước, chất điện li có thể là hợp chất ion (VD: NaCl…) hoặc hợp chất cộng hóa trị có cực, sẽ xảy ra sự tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử chất điện li, phần mang điện tích âm (anion) của phân tử chất điện li sẽ hút phần mang điện tích dương của phân tử nước và ngược lại, phần mang điện tích dương (cation) sẽ hút phần mang điện tích âm của phân tử H2O. Quá trình tương tác này kết hợp với sự chuyển động không ngừng của các phân tử nước dẫn đến sự điện li các phân tử chất này ra thành các ion mang điện tích (+) và (-) trong nước.
  • Các hợp chất ancol etylic, glixerol…không phải là chất điện li do trong phân tử có liên kết phân cực nhưng rất yếu, nên dưới tác dụng của các phân tử nước chúng không thể phân li ra ion được.

Phân loại chất điện li:

  • Chất điện li mạnh bao gồm: các axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4… các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.
  • Chất điện li yếu gồm: các axit yếu, các bazơ yếu…

B. Mục tiêu thí nghiệm

  • Khảo sát được sự dẫn điện của các dung dịch
  • Phân biệt được chất điện li, chất không điện li

C. Dụng cụ

D. Tiến hành thí nghiệm

  1. Khởi động thiết bị aMixer MGA bằng cách gạt công tắc on/off bên hông thiết bị.

2. Kết nối 2 cảm biến độ dẫn với thiết bị aMixer MGA. Chú ý lẫy của giắc kết nối hướng về phía vạch trắng. Chọn thang đo là 40000µS/cm.

 

3. Chọn ô để chuyển màn hình hiển thị sang dạng đồng hồ kim.

4. Đặt đầu đo của 2 cảm biến độ dẫn vào 2 cốc chứa dung dịch NaOH và dung dịch C2H5OH.

5. Ấn phím trên thiết bị aMixer MGA để bắt đầu đo.

6. Khuấy nhẹ và đợi cho đến khi kết quả ổn định. Ấn phím để dừng đo.

 

E. Kết quả

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.