Phân phối chương trình học 2017-2018

0
4708

I. Khung phân phối chương trình học của Bộ GD&ĐT:

a) Mục đích:

Tăng cường phân cấp quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc tổ chức dạy học cho phù hợp với các loại hình trường học (công lập, ngoài công lập), trình độ học sinh và đặc điểm địa lí, kinh tế – xã hội của các vùng miền.

b) Yêu cầu:

Bảo đảm sự thống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục các cấp học, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh.

II. Nội dung của Khung phân phối chương trình

Khung phân phối chương trình (KPPCT) mỗi cấp học do Bộ GDĐT ban hành gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng PPCT; (B) Khung PPCT.

Từ năm học 2007-2008, Bộ GDĐT chỉ ban hành KPPCT quy định thời lượng cho từng phần Chương trình (chương, bài học, môđun, chủ đề, …), trong đó quy định thời lượng luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.

Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng cho những trường chỉ học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện Chương trình đến thời điểm kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học là quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS, THPT trong cả nước.

III. Ứng dụng thiết bị cảm biến vào Khung phân phối chương trình

Để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị cảm biến vào dạy và học, chúng tôi đã cập nhật các thiết bị cảm biến vào từng tiết học, bao gồm các tiết lý thuyết và các tiết thực hành.

Ngoài ra, mỗi tuần chúng tôi sẽ cập nhật Khung phân phối chương trình học tại website này, kính mong thầy cô và các bạn đón xem.

Xin mời các thầy cô và các bạn tải về Khung phân phối chương trình học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT:

  1. Phân phối chương trình học cấp THCS:
  2. Phân phối chương trình học cấp THPT:

Comments

comments

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.