Động cơ điện một chiều

0
64

Vị trí: Vật lý 9. Học kì I. Tuần 17. Tiết 33. Theo phân phối chương trình học.

Video tham khảo có thể xem tại đây.

A. Mục tiêu

  • Tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của động cơ điện một chiều.

B. Dụng cụ

  • 1 bộ thí nghiệm điện Amatrix kit.

C. Tiến hành thí nghiệm

  1. Lắp sơ đồ mạch điện như hình vẽ. 
  2. Đặt một đầu logic của nguồn về chế độ “High” như hình vẽ. Rồi quan sát chiều chuyển động của khung dây.
  3. Tăng dần giá trị của biến trở và quan sát tốc độ quay của khung dây.
  4. Đảo chiều dòng điện và thực hiện lại các bước 3,4 để quan sát kết quả.
  5. Tắt dụng cụ và cất giữ.

LEAVE A REPLY