Friday, October 19, 2018

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ II. Tuần 25. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được dòng điện đi...

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 6. Tiết 11. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên cường...

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 22 –  Tiết 41 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Đo cường độ...

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên hiệu...

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 33 –  Tiết 63 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu khả...

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Xác định giá trị của điện trở

A. Mục đích Xác định giá trị của điện trở bằng cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Lực đàn hồi

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 10. Tiết 10. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....
google-site-verification=D1439rZ_KqsLgdiwa3XNd6bWa3Dlyngv0zDYXJn76mA