Chủ Nhật, Tháng Tám 19, 2018

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Xác định giá trị của điện trở

A. Mục đích Xác định giá trị của điện trở bằng cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Lực đàn hồi

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 10. Tiết 10. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện

A. Mục đích - Biểu diễn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. - Sử dụng quy tắc bàn tay trái để giải...

Đo lực kéo vật qua ròng rọc động

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc động giúp làm giảm...

Âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do

A. Mục đích Nghiên cứu mối quan hệ giữa âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do và độ cao rơi của vật. B. Dụng cụ -...

Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc cố định chỉ có...

Đồ thị tọa độ – Thời gian

Vị trí: SGK Vật lý 10 CB– Bài 1 – Trang 8. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục tiêu Nghiên...

So sánh nhiệt lượng của các chất

Vị trí: Vật lí 8. Tuần 31. Tiết 30. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục đích Chứng minh được...

Quan hệ giữa cường độ dòng điện và chiều dài dây dẫn

Vị trí: Vật lí 9. Tuần 5. Tiết 9. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện chạy...