Thứ Hai, Tháng Mười Hai 11, 2017

SỰ BAY HƠI

SGK Vật lý 6 – Bài 26, 27 – Trang 80, 83 1. Mục tiêu Khám phá và xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc...

Pin điện hóa

SGK Vật lý 11 (NC) – Bài 11 – Trang 53 SGK Hóa học 12 (NC) – Bài 20, Bài 23 1. Mục Đích: Tạo ra pin...

Điện trở trong và suất điện động của nguồn điện

1. Vị trí bài thí nghiệm SGK Vật Lý 11 NC – Bài 16 Trang 81 SGK Vật Lý 11 CB – Bài 12 Trang 63 Theo phân...

CHỈNH LƯU NỬA CHU KỲ

1. Mục Đích: Hiểu và biết cách tạo ra dòng điện một chiều từ dòng điện xoay chiều. 2. Chuẩn bị lý thuyết: Dòng điện xoay chiều...

THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI...

1. Vị trí bài thí nghiệm SGK Vật lý 12 CB – Bài 19 – Trang 98 SGK Vật lý 12 NC - Bài 34 -...

VA CHẠM ĐÀN HỒI

Vị trí: SGK Vật lý 10 NC – Bài 38 – Trang 178 1. Mục tiêu Đo vận tốc của 2 xe trượt trước và sau va...

ĐÀN GHI TA VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM

Vị trí: SGK Vật lý 12 NC – Bài 17 – Trang 90 1. Mục tiêu Khảo sát về nốt nhạc với độ cao khác nhau...

TIẾNG ỒN VÀ BIÊN ĐỘ SÓNG LIÊN QUAN VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

A. Mục tiêu Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiếng ồn và biên độ sóng B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến âm thanh với bộ...

ĐỘNG LƯỢNG CỦA QUẢ BÓNG

A. Mục tiêu Thu được đồ thị vận tốc – thời gian của quả bóng. Khảo sát dạng va chạm của quả bóng khi nó chạm...

Động năng của vật rơi tự do

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 22. Vật Lý lớp 10. Học kỳ II. Tuần 21. Tiết 42 -...