Friday, December 14, 2018

Hô hấp ở trái cây

A. Mục đích Nghiên cứu quá trình hô hấp ở trái cây B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 bộ thí nghiệm quang hợp - hô...

Sự phân bố khí khổng trong lá cây

A. Mục đích Nghiên cứu mặt trên hay mặt dưới của lá cây chứa nhiều khí khổng hơn. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 2 cảm...

Ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên tốc độ phản ứng enzyme

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên tốc độ phản ứng enzyme. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...

Lượng nước trong thức ăn

A. Mục đích Xác định độ ẩm trong các loại thức ăn. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ ẩm tương đối 3...

Hiện tượng thẩm thấu

A. Mục đích Nghiên cứu hiện tượng thẩm thấu ảnh hưởng thế nào đến tế bào trong khoai tây sống. So sánh thế năng...

Ảnh hưởng của nồng độ lên tốc độ khuếch tán

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ lên tốc độ khuếch tán B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn ...

Những đặc tính của môi trường nước

A. Mục đích Nghiên cứu những đặc tính của môi trường nước. Xác định những sinh vật phù hợp sống dưới môi trường nước...

Thời gian phản ứng của cơ thể

A. Mục tiêu Nghiên cứu 2 phương pháp đo thời gian phản ứng của cơ thể B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cổng quang điện ...

Sự chảy mồ hôi

A. Mục tiêu Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ra mồ hôi B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ 1 cảm biến...

Tốc độ hô hấp

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Đo tốc độ hô hấp ở người. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...