Thứ Tư, Tháng Sáu 20, 2018

Ảnh hưởng của nồng độ lên tốc độ khuếch tán

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ lên tốc độ khuếch tán B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn ...

Những đặc tính của môi trường nước

A. Mục đích Nghiên cứu những đặc tính của môi trường nước. Xác định những sinh vật phù hợp sống dưới môi trường nước...

Thời gian phản ứng của cơ thể

A. Mục tiêu Nghiên cứu 2 phương pháp đo thời gian phản ứng của cơ thể B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cổng quang điện ...

Sự chảy mồ hôi

A. Mục tiêu Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ra mồ hôi B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ 1 cảm biến...

Tốc độ hô hấp

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Đo tốc độ hô hấp ở người. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...

Lắng nghe và đo nhịp tim

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kì II. Tuần 21. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Sự tương trợ lẫn nhau giữa động vật và thực vật

A. Mục đích Nghiên cứu mối tương trợ lẫn nhau giữa động vật và thực vật trong hệ sinh thái. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Độ pH của đất

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Đo độ pH của đất. Xác định loại cây phù hợp để sinh trưởng...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym

Vị trí: Sinh học lớp 10. Học kì I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Hô hấp ở thực vật

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kì I. Tuần 13. Tiết 13. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...