Thứ Sáu, Tháng Chín 21, 2018

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ trong phản ứng nối tiếp

A. Mục đích Nghiên cứu phản ứng nối tiếp theo thuyết Bronsted khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Xác...

Áp suất khí trong phản ứng hóa học

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi áp suất khí trong phản ứng hóa học của Magie...

Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể...

Sự ăn mòn điện hóa

Vị trí: Hóa học lớp 12. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 38 -39. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....

Cảm biến pH, chất chỉ thị và sự thay đổi tính axit/ kiềm

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi tính axit/ kiềm khi hòa axit vào kiềm Xác định thể tích kiềm cần để trung...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Tính axit/kiềm của các chất gia dụng

A. Mục đích Đo tính axit/kiềm của các chất gia dụng. Phân loại các chất gia dụng dựa trên tính axit/kiềm đo được. B. Dụng...

Xác định nồng độ dung dịch mầu

1. Mục tiêu Xác định nồng độ của dung dịch đồng sunfat CuSO4 sử dụng MGA với máy đo màu. 2. Chuẩn bị lý thuyết Dung dịch có...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....