Thứ Sáu, Tháng Chín 21, 2018

Tính chất hóa học của nước

Vị trí: Hóa học 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 53-54. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nước muối có dẫn điện không?

A. Mục tiêu Khảo sát độ dẫn điện của nước muối. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn 1 bộ thí nghiệm...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Tính axit/kiềm của các chất gia dụng

A. Mục đích Đo tính axit/kiềm của các chất gia dụng. Phân loại các chất gia dụng dựa trên tính axit/kiềm đo được. B. Dụng...

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hoàn tan. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Độ dẫn điện và liên kết hóa học

A. Mục đích Khảo sát độ dẫn điện của các dung dịch khác nhau. Dự đoán dạng liên kết hóa học của các chất...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....

Nhiệt độ sôi của Axit axetic

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Đo nhiệt độ sôi của CH3COOH. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ ...