Thứ Hai, Tháng Mười Hai 11, 2017

Tính chất hóa học của axit

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 20. Tiết 39-40. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo: Tính chất hóa học...

Tính chất hóa học của nước

Vị trí: Hóa học 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 53-54. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nhiệt độ sôi của Axit axetic

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Đo nhiệt độ sôi của CH3COOH. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ ...

Nhiệt độ của phản ứng trung hòa

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng giữa axit và bazơ. B. Dụng...

Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể...

pH của một số dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kì I. Tuần 3. Tiết 5-6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể...

Nước muối có dẫn điện không?

A. Mục tiêu Khảo sát độ dẫn điện của nước muối. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn 1 bộ thí nghiệm...

Sự điện li

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Sự ăn mòn điện hóa

Vị trí: Hóa học lớp 12. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 38 -39. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....