Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2018

Hiện tượng tự cảm

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì II. Tuần 24. Tiết 48. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

Động học của phản ứng

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất lên tốc độ phản ứng hóa học. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 máy...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ trong phản ứng nối tiếp

A. Mục đích Nghiên cứu phản ứng nối tiếp theo thuyết Bronsted khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Xác...

DAO ĐỘNG CON LẮC LÒ XO THẲNG ĐỨNG

SGK Vật lý 12 CB – Bài 2 – Trang 10 SGK Vật lý 12 NC – Bài 6 – Trang 28; SGK Vật lý...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...