Chủ Nhật, Tháng Tám 19, 2018

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Hô hấp ở trái cây

A. Mục đích Nghiên cứu quá trình hô hấp ở trái cây B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 bộ thí nghiệm quang hợp - hô...

Sự phân bố khí khổng trong lá cây

A. Mục đích Nghiên cứu mặt trên hay mặt dưới của lá cây chứa nhiều khí khổng hơn. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 2 cảm...

Xác định giá trị của điện trở

A. Mục đích Xác định giá trị của điện trở bằng cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Tính axit/kiềm của các chất gia dụng

A. Mục đích Đo tính axit/kiềm của các chất gia dụng. Phân loại các chất gia dụng dựa trên tính axit/kiềm đo được. B. Dụng...

Lực đàn hồi

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 10. Tiết 10. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện

A. Mục đích - Biểu diễn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. - Sử dụng quy tắc bàn tay trái để giải...

Độ dẫn điện và liên kết hóa học

A. Mục đích Khảo sát độ dẫn điện của các dung dịch khác nhau. Dự đoán dạng liên kết hóa học của các chất...

Ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên tốc độ phản ứng enzyme

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên tốc độ phản ứng enzyme. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...