Friday, October 19, 2018

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ II. Tuần 25. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được dòng điện đi...

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 6. Tiết 11. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên cường...

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 22 –  Tiết 41 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Đo cường độ...

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên hiệu...

Quang hợp của thực vật thủy sinh

A. Mục đích Nghiên cứu quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến pH 1 nguồn...

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 33 –  Tiết 63 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu khả...

Phân phối chương trình học 2018-2019

Phân phối chương trình học năm nay (2018 - 2019) thì về khung và nội dung đều chưa có sự thay đổi gì so...

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...
google-site-verification=D1439rZ_KqsLgdiwa3XNd6bWa3Dlyngv0zDYXJn76mA