Thứ Tư, Tháng Sáu 20, 2018

Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc cố định chỉ có...

Đồ thị tọa độ – Thời gian

Vị trí: SGK Vật lý 10 CB– Bài 1 – Trang 8. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục tiêu Nghiên...

Hiện tượng thẩm thấu

A. Mục đích Nghiên cứu hiện tượng thẩm thấu ảnh hưởng thế nào đến tế bào trong khoai tây sống. So sánh thế năng...

So sánh nhiệt lượng của các chất

Vị trí: Vật lí 8. Tuần 31. Tiết 30. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục đích Chứng minh được...

Quan hệ giữa cường độ dòng điện và chiều dài dây dẫn

Vị trí: Vật lí 9. Tuần 5. Tiết 9. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện chạy...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm...

Đo lực kéo vật dọc theo mặt phẳng nghiêng

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 16. Tiết 16. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Chứng minh được...

Phản ứng phân hủy với xúc tác hóa học

Vị trí bài thí nghiệm: Hóa học 10 NC –  Tiết 64 theo Phân phối chương trình I. Mục đích thí nghiệm Khảo sát sự phân...

Biến trở

Vị trí: Vật lí lớp 9. Học kì I. Tuần 7. Tiết 13. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

Lực xuất hiện trong sự dãn vì nhiệt

Vị trí: Vật lí 6. Học kì II. Tuần 26. Tiết 25. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh lực xuất hiện trong sự...