Chủ Nhật, Tháng Bảy 22, 2018

Cảm biến độ dẫn

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ dẫn được sử dụng để đo độ dẫn điện của dung dịch hoặc...

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...

Cảm biến ống nghe

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến ống nghe được dùng để nghiên cứu nhịp tim, việc theo dõi nhịp tim...

Cảm biến độ ẩm tương đối

I. Cảm biến này dùng để làm gì? Cảm biến này có thể được sử dụng để đo độ ẩm tương đối trong không khí...

Cổng quang điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cổng quang điện có thể được sử dụng trong rất nhiều các thí nghiệm vật lý,...

Cảm biến tốc độ hô hấp

I. Cảm biến tốc độ hô hấp được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để nghiên cứu tốc độ hô...

Cảm biến đếm giọt

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến đếm giọt được thiết kế để đếm số giọt dung dịch và từ đó...

Cảm biến áp suất khí

I. Cảm biến này được sử dụng để làm gì? Cảm biến áp suất khí được sử dụng để đo sự thay đổi áp suất...

Cảm biến âm thanh

I. Cảm biến sử dụng như thế nào? Cảm biến âm thanh được sử dụng để nghiên cứu sóng âm thanh, việc nghiên cứu sóng...

Cảm biến khí Oxy

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức khí oxy. Nó cần thiết trong trong...