Thứ Ba, Tháng Tư 24, 2018

Cặp nhiệt điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng dây nhiệt điện để đo nhiệt độ trong khoảng -200oC đến 1250oC....

Cảm biến khí CO2

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức độ khí CO2; ứng dụng cần thiết...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...

Cảm biến độ dẫn

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ dẫn được sử dụng để đo độ dẫn điện của dung dịch hoặc...

Cảm biến chuyển động

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến chuyển động được sử dụng trong nghiên cứu về cơ học và vật lý...

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...

Cảm biến dòng điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến dòng điện được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Những...

Cảm biến đo mức âm thanh

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để đo cường độ của âm thanh. Cảm biến được sử...

Cảm biến lực

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến lực được sử dụng để đo lực. Cảm biến có thể được sử dụng...

Cảm biến đếm giọt

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến đếm giọt được thiết kế để đếm số giọt dung dịch và từ đó...