Thứ Hai, Tháng Một 22, 2018

Cặp nhiệt điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng dây nhiệt điện để đo nhiệt độ trong khoảng -200oC đến 1250oC....

Cảm biến ECG

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Đây là cảm biển được sử dụng để nghiên cứu hoạt động của tim, điều này...

Cảm biến tốc độ hô hấp

Cảm biến tốc độ hô hấp được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để nghiên cứu tốc độ hô hấp...

Cảm biến nhiệt độ

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến nhiệt độ được sử dụng rất nhiều trong các thí nghiệm vật lý, sinh...

Cảm biến từ trường

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo: từ trường Trái đất, từ trường xung quanh...

Cảm biến điện thế

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến điện thế được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Những...

Cảm biến độ dẫn

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ dẫn được sử dụng để đo độ dẫn điện của dung dịch hoặc...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...

Cảm biến chuyển động quay

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến được dùng để đo tọa độ dài hoặc góc, và thu được vận tốc dài,...

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...