Friday, October 19, 2018

Cảm biến chuyển động

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến chuyển động được sử dụng trong nghiên cứu về cơ học và vật lý...

Cảm biến từ trường

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo: từ trường Trái đất, từ trường xung quanh...

Cảm biến tốc độ hô hấp

I. Cảm biến tốc độ hô hấp được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để nghiên cứu tốc độ hô...

Cảm biến lực

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến lực được sử dụng để đo lực. Cảm biến có thể được sử dụng...

Cảm biến âm thanh

I. Cảm biến sử dụng như thế nào? Cảm biến âm thanh được sử dụng để nghiên cứu sóng âm thanh, việc nghiên cứu sóng...

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...

Cảm biến độ đục

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ đục để đo độ đục của nước và nó là một chỉ tiêu chất...

Cảm biến đo mức âm thanh

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để đo cường độ của âm thanh. Cảm biến được sử...

Cảm biến Oxy hòa tan

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến Oxy hòa tan được sử dụng để đo nồng độ oxy hòa tan trong...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...
google-site-verification=D1439rZ_KqsLgdiwa3XNd6bWa3Dlyngv0zDYXJn76mA