Friday, October 19, 2018

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...

Cảm biến Oxy hòa tan

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến Oxy hòa tan được sử dụng để đo nồng độ oxy hòa tan trong...

Cảm biến chuyển động quay

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến được dùng để đo tọa độ dài hoặc góc, và thu được vận tốc dài,...

Cảm biến từ trường

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo: từ trường Trái đất, từ trường xung quanh...

Cặp nhiệt điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng dây nhiệt điện để đo nhiệt độ trong khoảng -200oC đến 1250oC....

Cảm biến đếm giọt

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến đếm giọt được thiết kế để đếm số giọt dung dịch và từ đó...

Cảm biến dòng điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến dòng điện được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Những...

Cảm biến âm thanh

I. Cảm biến sử dụng như thế nào? Cảm biến âm thanh được sử dụng để nghiên cứu sóng âm thanh, việc nghiên cứu sóng...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...

Cảm biến khí CO2

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức độ khí CO2; ứng dụng cần thiết...
google-site-verification=D1439rZ_KqsLgdiwa3XNd6bWa3Dlyngv0zDYXJn76mA