Friday, December 14, 2018

Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như:  Sự...

Bộ thí nghiệm cơ học – động học

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Nghiên cứu sự chuyển hóa năng lượng giữa thế năng và động năng, chứng minh định luật bảo...

Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được sử dụng để theo dõi sự thay đổi nồng độ của CO2, Oxi, hơi...

Bộ thí nghiệm cơ học – động lực học

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được sử dụng để kiểm chứng các định luật Niu-tơn, nghiên cứu tác dụng của...

Cảm biến cân điện tử

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo khối lượng với chất lượng cao của các...

Cảm biến khí áp kế

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để: đo áp suất khí quyển trong không khí trong nghiên...

Cảm biến đo bức xạ

I. Cảm biến sử dụng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để phát hiện sự có mặt của bức xạ alpha, beta...

Cảm biến độ đục

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ đục để đo độ đục của nước và nó là một chỉ tiêu chất...

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

A. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được thiết kế để thực hiện các bài thí nghiệm chuẩn độ trong lĩnh vực...

Cảm biến đếm giọt

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến đếm giọt được thiết kế để đếm số giọt dung dịch và từ đó...