Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học

0
2156

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học.

Video tham khảo có thể xem tại đây.

A. Mục tiêu

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học.

B. Dụng cụ

C. Tiến hành thí nghiệm

1. Khởi động thiết bị aMixer MGA bằng cách gạt công tắc on/off bên hông thiết bị.

2. Kết nối 2 cảm biến nhiệt độ với thiết bị aMixer MGA. Chú ý lẫy của giắc kết nối hướng về phía vạch trắng.

3. Đặt đầu đo của 2 cảm biến nhiệt độ vào 2 cốc thủy tinh chưa dung dịch HCl (cùng thể tích và nồng độ).

4. Chọn ô để cân bằng 2 cảm biến nhiệt độ.

5. Ấn phím trên thiết bị aMixer MGA để bắt đầu đo.

6. Cho Mg (ở hai dạng lá và hạt, cùng khối lượng) vào 2 cốc chứa dung dịch HCl.

7. Ấn phím trên thiết bị aMixer MGA để dừng đo. Chọn ô để phóng to đồ thị thu được.

D. Kết quả

Dựa vào sự thay đổi nhiệt độ, ta kết luận rằng diện tích tiếp xúc tăng thì tốc độ phản ứng tăng.

 

Comments

comments