Daily Archives: 03/08/2018

Sự phân bố khí khổng trong lá cây

A. Mục đích Nghiên cứu mặt trên hay mặt dưới của lá cây chứa nhiều khí khổng hơn. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 2 cảm...